Autorska pracownia projektowa - Studio Format - zajmuje się kompleksowym opracowywaniem dokumentacji, wraz z organizacją kwestii formalno-administracyjnych, w tym uzyskiwaniem  dokumentów oraz uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Opracowujemy dokumentacje na różnym etapie - od projektów koncepcyjnych i programów funkcjonalno-użytkowych (PFU), poprzez wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze.

Specjalizacją pracowni są projekty związane z obiektami zabytkowymi, w tym  inwentaryzacje architektoniczno-konserwatorskie oraz badania architektoniczne.

Oferujemy kompleksowe usługi dotyczące projektowania architektoniczno-budowlanego, jak również projekty wnętrz oraz zintegrowane propozycje grafiki użytkowej.

Pracownia architektoniczna wykonuje także autorskie projekty domów, wraz z pełną dokumentacją branżową.


Pracownię prowadzi architekt Agata Wojciechowska-Grygo (nr upr. proj. 17/WMOKK/2010)- WŁAŚCICIEL

- dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej
- Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu


WSPÓŁPRACA:

Pracownia posiada stały zespół współpracujących projektantów wszystkich branż.

Na stałe współpracujemy także z zespołem geodetów i geologów.

W związku ze specjalizacją pracowni w dziedzinie opracowań związanych z obiektami zabytkowymi stale współpracujemy m.in. z dyplomowanymi konserwatorami dzieł sztuki, archeologami, historykami oraz architektami krajobrazu - specjalistami, których domeną są  założenia pałacowo- i dworsko-parkowe.
 
Copyright © 2009-2019 biuro architektoniczne ::STUDIO FORMAT:: architekt Agata Wojciechowska-Grygo.
www.architektura.olsztyn.pl ul. Gietkowska 1, lok. 2L 10-170 Olsztyn, tel.: 505 024 987
email:studioformat@architektura.olsztyn.pl