...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BADANIA ARCHITEKTONICZNE PAŁACU W RODELACH

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Badania wykonano w miesiącach sierpień-wrzesień 2011r.

W 2014 r. w pracowni powstała koncepcja przebudowy i adaptacji obiektu.

Analizę elementów budowlanych obiektu wykonano na podstawie odkrywek in situ oraz na podstawie kwerendy archiwalnej, przeprowadzonej przez historyka - mgr Adama Płoskiego.

W wyniku analizy ustalono chronologię oraz wyodrębniono poszczególne historyczne fazy budowy obiektu.

Pałac wybudowany w latach 1859-1861 dla małżonków Wernera Gebharda Louisa von Alvensleben i Adeli von Schwerin - siostrzenicy hrabiny Sophii von Schwerin ze Skandawy, od której Adela otrzymała m.in. majątek w Rodelach jako prezent z okazji ślubu. Jednocześnie z budową pałacu założono park, którego młodszy drzewostan pochodzi z ok. 1890r.

Autorem projektu pałacu w Rodelach był architekt A. Schwatlo, który opublikował projekt w 1864r. w wydanym w Berlinie czasopiśmie, gdzie prezentowane były głównie prace berlińskiego środowiska architektonicznego.

 

 Autorem projektu pałacu w Rodelach był architekt A. Schwatlo, który opublikował projekt w 1864r. w wydanym w Berlinie czasopiśmie, gdzie prezentowane były głównie prace berlińskiego środowiska architektonicznego.

 

 

Publish modules to the "offcanvs" position.