...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INWENTARYZACJA GOTYCKIEGO KOŚCIOŁA W SĄTOCZNIE

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Obiekt:            Kościół p.w. Chrystusa Króla w Sątocznie

Lokalizacja:      wieś Sątoczno, gm. Korsze, pow. kętrzyński

                        Inwentaryzacja wykonana w listopadzie 2008 r.

                     

Kościół wybudowany w II poł. XIV w. na miejscu wcześniejszego, powstałego w tym samym wieku, spalonego przez Litwinów. Przez długi okres pozostawał
pod patronatem rodziny Eulenburgów,
których dawna kaplica grobowa znajduje się w dziś funkcjonującej przy kościele kaplicy pogrzebowej.

Kościół jest orientowany, jednonawowy, z dobudowanym na przełomie XIV i XV w. wydłużonym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Od zachodu budynek zwieńczony wysoką, masywną, czworoboczną wieżą, pochodząca z okresu budowy kościoła.

Nietypowe jest sklepienie krzyżowo-żebrowe, które wykonane zostało w konstrukcji drewnianej jako sklepienie pozorne.

Publish modules to the "offcanvs" position.