...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PROJEKT ADAPTACJI, ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY
ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEJ UJEŻDŻALNI KONI W ZABYTKOWYCH KOSZARACH W BARTOSZYCACH
NA HALĘ SPORTOWĄ
DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Obiekt:            hala sportowa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach

Lokalizacja:      Bartoszyce, ul. Limanowskiego (zespół historycznych koszar)

Inwestor:         Powiat Bartoszycki

Projekt:            2017 r.

Realizacja:        planowane rozpoczęcie w 2018 r.

 

Adaptacja i rozbudowa historycznego obiektu miały na celu przystosowanie obiektu do potrzeb wychowanków Ośrodka, w tym dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, przy poszanowaniu substancji historycznej i konieczności wpisania rozbudowy w zachowany układ dawnych koszar.

Rozbudowa zrealizowana zostanie w odległości jedynie 1,5 m od granicy z sąsiednią działką, która jednocześnie stanowi kontur użytku leśnego, stąd pojawiła się konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych.

Granica działki, zorientowana ukośnie względem istniejącej zabudowy, wymusiła nietypowy trójkątny narys rozbudowywanego obiektu.