...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ W GOTYCKICH PIWNICACH ZAMKU BISKUPÓW WARMIŃSKICH W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

NA SALE WYSTAWOWE MUZEUM WARMII I MAZUR

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Obiekt:           Muzeum Warmii i Mazur, dawny Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Lokalizacja:    Plac Zamkowy 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Inwestor:        Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Projekt:           2012 r.

Realizacja:       2014 r.

Nieużytkowane dwa poziomy piwnic skrzydła północnego zaadaptowane zostały na sale wystawowe Muzeum Warmii i Mazur w Lidzbarku Warmińskim.
Dawniej w pomieszczeniach tych funkcjonowały m.in. magazyny warzyw oraz magazyn piwa, znajdujący się bezpośrednio pod funkcjonującym niegdyś na parterze browarem.

W adaptowanych wnętrzach znalazły się m.in.:
- wystawa archeologiczna;
- wystawa nt. historii budowy Zamku;
- wystawa naturalistyczna, pokazująca dawne funkcjonowanie i dawną ekspozycję jednej z sal.

Projekt zakładał m.in.:
- poddanie wnętrz pracom konserwatorskim;
- przystosowanie istniejącej klatki schodowej do wprowadzenia ruchu zwiedzających;
- adaptację sal na pomieszczenia wystawowe, wraz z wykonaniem instalacji i przystosowaniem do warunków p.poż.;
- projekt elementów wyposażenia, w tym: oświetlenia, stolarek, mebli itp.

 

Publish modules to the "offcanvs" position.