...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PROJEKT PRZEBUDOWY I ADAPTACJI DAWNEGO DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO "BET TAHARA"
NA CENTRUM DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO "DOM MENDELSOHNA" W OLSZTYNIE
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- dokumentacja projektowa wykonana we współpracy

Projekt zrealizowany.

Dom Przedpogrzebowy "Bet Tahara" to jedyny znany w Olsztynie obiekt, zaprojektowany przez jednego z najsłynniejszych olsztynian - Ericha Mendelsohna, światowej sławy architekta. Budynek zrealizowany w 1912 r. na terenie dawnego kirkutu, pierwotnie służył celom bezpośrednio związanym z pochówkiem olsztynian pochodzenia żydowskiego.

Obiekt po II wojnie światowej kilkukrotnie wtórnie przekształcany i przez lata również niszczejący, trafił pod opiekę Fundacji "BORUSSIA", która z ogromnym zaangażowaniem zrealizowała projekt, mający na celu adaptację obiektu na przestrzeń dialogu międzykulturowego pod nazwą "Dom Mendelsohna".

Ten ważny w kontekście historii, ale też wielokulturowej tożsamości miasta obiekt, bardzo szybko wpisał się na listę wizytówek i miejsc chętnie w Olsztynie odwiedzanych.

Ogromną wartością obiektu jest samo autorstwo Mendelsohna, dlatego podjęte prace miały na celu wpisanie w obiekt nowej funkcji, przy jednoczesnym poszanowaniu substancji oryginalnej. Starano się maksymalnie ograniczyć ingerencję w zachowaną pierwotną tkankę i w jak najwierniejszym stopniu przywrócić historyczną ekspozycję obiektu.

W ostatnich latach w naszej pracowni powstały również m.in. rysunki odtworzeniowe lamp wewnętrznych. Rysunki wykonano na podstawie nielicznych zachowanych zdjęć oryginalnych lamp, projektowanych przez Mendelsohna. Lampy boczne (kinkiety) zostały zrealizowane i oświetlają przestrzeń Sali Pożegnań, natomiast lampa główna czeka na swojego wykonawcę i opracowanie techniki wykonania.

Publish modules to the "offcanvs" position.