................................................................................................................................................................

BADANIA ARCHITEKTONICZNE RELIKTÓW ZESPOŁU PRZEDBRAMIA BRAMY GÓRNEJ W OLSZTYNIE

................................................................................................................................................................

 

Obiekt:          Relikty przedbramia Bramy Górnej

Lokalizacja:   Olsztyn, ul. Staromiejska/Pl. Jedności Słowiańskiej

Badania wykonano w 2012 r.

 

Relikty zespołu przedbramia Bramy Górnej w Olsztynie stanowią element dawnego systemu fortyfikacji
miejskich. Badania architektoniczne, których celem było rozpoznanie, ustalenie przebiegu oraz chronologii
nawarstwień dzieła obronnego, prowadzono jednocześnie z szerokopłaszczyznowymi badaniami archeologicznymi,
wykonywanymi przez firmę "ARCHEO-ADAM". Wykopy archeologiczne odsłoniły znaczną część zakopanych
reliktów zespołu przedbramia, które następnie poddane zostały analizie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2009-2019 biuro architektoniczne ::STUDIO FORMAT:: architekt Agata Wojciechowska-Grygo.
www.architektura.olsztyn.pl ul. Gietkowska 1, lok. 2L 10-170 Olsztyn, tel.: 505 024 987
email:studioformat@architektura.olsztyn.pl