.....................................................................................................

INWENTARYZACJA KOMINA PRZY STAREJ KOTŁOWNI
W OLSZTYNIE-KORTOWIE

.....................................................................................................

Obiekt: Komin przy starej kotłowni

Lokalizacja: Olsztyn - Kortowo

Inwentaryzacja wykonana w lipcu 2011 r.

Komin murowany z cegły ceramicznej pełnej, nietynkowany,
posadowiony na fundamencie kamiennym schodkowym,
składa się z dwóch części: kubicznej podstawy opisanej
na rzucie kwadratu oraz okrągłego trzonu
kominowego
o łącznej wysokości 40,43 m.

 
Copyright © 2009-2019 biuro architektoniczne ::STUDIO FORMAT:: architekt Agata Wojciechowska-Grygo.
www.architektura.olsztyn.pl ul. Gietkowska 1, lok. 2L 10-170 Olsztyn, tel.: 505 024 987
email:studioformat@architektura.olsztyn.pl