..................................................................................................................................................

INWENTARYZACJA KOŚCIOŁA W KANIGOWIE

..................................................................................................................................................

Obiekt:             Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kanigowie

Lokalizacja:      wieś Kanigowo, gm. Nidzica, pow. nidzicki

Inwentaryzacja wykonana w listopadzie 2008 r.


Kościół gotycki, wzniesiony najprawdopodobniej w 1 ćw. XV w.

 

Kościół orientowany, salowy, wzniesiony na planie nieregularnego, wydłużonego prostokąta,
z kwadratową kruchtą od zachodu oraz niewielką, prostokątną zakrystią, przylegającą do wschodniej
części nawy od strony północnej.

Ciekawostką są ściany wyższych partii, wykonane w konstrukcji szkieletowej jako zdwojone ścianki,
pomiędzy którymi znajduje się pustka powietrzna.


 

 
Copyright © 2009-2019 biuro architektoniczne ::STUDIO FORMAT:: architekt Agata Wojciechowska-Grygo.
www.architektura.olsztyn.pl ul. Gietkowska 1, lok. 2L 10-170 Olsztyn, tel.: 505 024 987
email:studioformat@architektura.olsztyn.pl